Cam Kırılması


Cam Kırılması

'

 

 Cam Kırılması sigortasının kapsamına, ticarethanelerde, işletmelerde, evlerde, bürolarda ve diğer yerlerde takılı bulunan, kırılma rizikosu taşıyan, pencere, vitrin ve tezgah camlarının ve aynaların, vitrayların, cam ve pleksiglas reklam panolarının kırılmaları nedeniyle meydana gelecek hasarlar girmektedir.

 

Cam kırılması Sigortasında Teminat Dışında Kalan Haller
a) Harp, istila, ayaklanma ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler nedeniyle meydana gelecek hasarlar,
b) Nükleer rizikolar,
c) Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerin yıkılması ve çökmesi,
d) Sigortalı cam ve aynaların yerlerine konması, takılması, çıkarılması, çerçeve tamiratı, yerinin değiştirilmesi ve nakilleri esnasında meydana gelecek hasarlar,
e) Sigortalı veya aile efradı ve müstahdemleri tarafından, kasten verilecek hasarlar,
f) Sigortalı camların yüzeylerinde meydana gelecek çizilmeler ve kopmalar,
g) Kaide ve çerçeve kusuru nedeni ile sigortalı cam ve aynalarda, harici bir etki olmaksızın meyana gelecek hasarlar,
h) Deprem, sel, su basması, yanardağ püskürmesi sonucu sigortalı cam ve aynalarda meydana gelecek hasarlar,
i) Kamu otoritesi tarafından sigortalı cam ve aynalar üzerinde yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelecek tüm hasarlar.

Can Sigorta`nın sizlere sunduğu "Cam Kırılması" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, Şubelerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına veya KKTC`de bu alanda ilk defa hizmete sunulan Can Sigorta Online Poliçe Sipariş Sisteminden yapabilirsiniz.